Highlight

ข่าวหน้าหนึ่่ง - อาชญากรรม

ข่าวต่างจังหวัด

รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยเป็น1ใน9แห่ง รับคัดเลือกให้เป็นรพ.การแพทย์แผนไทยต้นแบบ

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เป็น 1 ใน 9 แห่งได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบเนื่องจาก

19/11/14 – 18:48

ข่าวคอมพิวเตอร์-ไอที

กสทช.ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ แจงยุติสัญญาณทีวี ระบบ “อนาล็อก”

กสทช. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ชี้แจงการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกในพื้นที่ พร้อมยอมรับอ่อนประชาสัมพันธ์ทำให้คน ไม่สนใจและบางส่วนสับสนในการใช้กล่อง Set Top Box

26/09/15 – 18:23อัตราค่าโฆษณา


ผู้ปิดทองหลังพระ


childthainews.net


cmmet.tmd.go.th


kadsuankaew.co.th


presscouncil.or.th


สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย