หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

คณะการสื่อสาร มช.จัดงาน คล้ายวันสถาปนาครบ 9 ปี

Author by 21/08/14No Comments »

3              นายประกาศิษย์ พรหมมิ่งแก้ว  ผอ.สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในวันแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดงานทำบุญครบรอบ 9 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะ และครบรอบ 50 ปีภาควิชาการสื่อสารมวลชน พร้อมจัดเสวนา “50 ปีสื่อสารมวลชน มช.จาก Analog สู่ Digital” วันที่ 27 .. 2557 เวลา08.30-12.00 . ห้องเอ็มซีบี 2301ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มช.

ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนงานต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อคณะการสื่อสารมวลชน นอกเหนือพิธีทางศาสนาแล้ว มีพิธีมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557,มอบโล่รางวัลแก่บุคลากรดีเด่น และกิจกรรมเรื่องเล่าชาวแมสคอม ซึ่งเป็นการเล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป มีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายมหา วิทยาลัยสู่การเป็น Digital University” โดย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 14.00-16.30 น. ฟังการเสวนาหัวข้อ “50 ปีสื่อสารมวลชน มช.จาก Analog สู่ Digital”โดยวิทยากรผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสื่อสารมวลชน อาทิ ดร.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.)

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการ ผอ.บริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์เปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.เชียงใหม่ และ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตามวันเวลาดังกล่าว.