หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

คณะพยาบาลมช.ปลื้มศิษย์ รับเหรียญทองเรียนดี 4 คน

Author by 26/01/16No Comments »

4              มช.จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 คณะพยาบาลศาสตร์ปลื้มศิษย์บัณฑิตใหม่ ได้รับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทอง รวม 4 คน

นายสุพจน์  เชี่ยวชาญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งมาว่า ทางคณะฯ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และอดีตนายกสภาการพยาบาล รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ   หลังจากนั้นได้เชิญผู้แทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ กล่าวแสดงความรู้สึกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงาน ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559

ในปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 145 คน ปริญญาโท จำนวน 122 คน และ ปริญญาเอกจำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 278  คน โดยมีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับที่หนึ่ง จำนวน 31 คน  เกียรตินิยมอันดับที่สอง จำนวน 30 คน  และ รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทอง จำนวน 4 คน และ เหรียญเงิน จำนวน  27 คน.