หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ มช.นำผู้บริหารและนักศึกษาญี่ปุ่น 2สถาบันเยี่ยมชมการดำเนินงานของ นสพ.ไทยนิวส์

Author by 15/03/16No Comments »

IMG_1971           เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2559 เวลา13.30 น. ผศ.วิเชียร  สุนิธรรม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และ อาจารย์กัญญา ชมศิลป์ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ มร.Hidetoshi Shiraishiจากมหาวิทยาลัยซัปโปโร กาควิน (SupporoGakum)เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด และมหาวิทยาลัยคากาวะ (Kagawa) เมืองทะคะมัสซึ ชิโกกุ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการบริหาร จัดการของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน จ.เชียงใหม่ โดยได้มีการบรรยายสรุปวิธีการ/ขั้นตอน/และกระบวนการในการผลิต ให้กับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมทุกขั้นตอน ซึ่งคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชม ให้ความสนใจสอบถามทุกขั้นตอนด้วย

ผศ.วิเชียร สุนิธรรม   ได้เผยถึงกิจกรรมที่เข้าเยี่ยมชม นสพ.ไทยนิวส์ครั้งนี้ เกิดจากการที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยซัปโปโร กาควิน และมหาวิทยาลัยคากาวะ ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรื่อยมาในด้านแลกเปลี่ยนวิชาการ เมื่อปี 2546 จนถึงปี 2549 จึงได้มีพิธีลงนาม(MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบันขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามภาษา ที่จะเน้นหนักความแตกต่างด้านภาษา และวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการติดต่อสื่อสารกัน และใช้ภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สาม

ซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริม   ให้นักศึกษาญี่ปุ่นเข้ามาพำนักในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเยี่ยมชมวัด,ฟ้อนรำ,ละเล่นแบบไทย,อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ของไทยทั้งในเมืองและชนบท  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย ผ่านกีฬาชนิดต่างๆ เช่น มวยไทย,เซปัคตระกร้อ ตลอดจนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทยแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาสังคม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ของไทยผ่านการเรียนรู้ ฟังการบรรยายจากคณาจารย์คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำนักศึกษาดูงานและเยี่ยมชม อุตสาห-กรรมของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ขณะเดียวกันโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย มีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ด้วยทุนส่วนตัว และทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่นด้วย สำหรับปี 2559 โครงการนี้เริ่มดำเนินการในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-15 มี.ค.2559 โดยนักศึกษาทั้ง 2 ประเทศจะทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ฟังการบรรยาย ณ คณะมนุษยศาสตร์ และอื่นๆ ทั้งจาก คณะการสื่อสารมวลชน มช.,หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์,การศึกษาฟาร์มผึ้งพัฒนากิจ อ.สารภีจำกัด,และบริษัทเชียงใหม่ไทยเบฟเวอเรจ  และเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนในจ.แพร่ ณ ร.ร.บ้านนาตุ้ม อ.ลอง จ.แพร่ด้วย

ผศ.วิเชียร สุนิธรรม   กล่าวต่อว่า ระหว่างวันที่ 14-25 มิ.ย.2559 นักศึกษาและบุคลากรของ มช. จะเดินทางไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และ จ.ฟุกุชิมะ เซนได และ โตเกียว และมีการคัดเลือกนักศึกษา 8 คนเพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน และเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองทาคามัสซึ ภูมิภาคชิโกกุ ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.59 ถึงวันที่ 31 ก.ค.59 ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้มาพัฒนาทั้งตนเอง และเพื่อนักศึกษา ตลอดจนการศึกษาในอนาคตต่อไป.