หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

คณะวิศวะมช.จับมือกูรูอสังหา เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท

Author by 8/01/16No Comments »

thainews180  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมือง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดและการบริหารจัดการ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Land&Houseพฤกษา และ Qhouse

ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการอบรมด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมือง ว่า เป็นการอบรมที่มีทีมถ่ายทอดวิชา คือ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มช.  โดยมี ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ เป็นหัวหน้าภาควิศวกรรมโยธา และ ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ประธานโครงการนอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยนายสุมิตร  เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมฯ  ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ กว่า 20 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากร เช่น นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการผู้จัดการ (Land & Houses), นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (Pruksa), นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (Qhouse) และนายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการ (AP) เป็นต้น

การอบรมด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองครั้งนี้ ถือเป็นการอบรมนำร่องเป็นแห่งแรก  ซึ่งมีกำหนดจะเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร ในเดือนมกราคม 2559  โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี รวมถึงภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมปัจจุบัน ทั้งนี้จะผลักดันให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ในปี 2560

สำหรับโครงการดังกล่าว จะเปิดให้เข้าร่วมอบรม ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้ที่ อาจารย์ ดร.ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1939-0008 realestate.eng.cmu.ac.th  email : realestate.eng@cmu.ac.th