หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ ม.นอร์ท-ชม. จัดกิจกรรมไชนีสแคมป์ 2016

Author by 4/02/16No Comments »

thainews180                ดร.ทรงสรรค์  อุดมศิลป์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เผยว่า สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับ คณะ วิทยากรชาวจีน จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรม “Chinese Camp 2016″ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเรียนรู้ภาษา และศิลปวัฒนธรรมจีน ตลอดจนเพิ่มทักษะด้านต่างๆ แก่นักศึกษาด้วย

สำหรับนักศึกษาที่สนใจ จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  โดยกรอกใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนคนละ 250 บาท ภายในวัน พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ผู้ที่จะชำระค่าลงทะเบียนได้ ผ่านตามช่องทางดังนี้ โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่500-2-13549-5 ธนาคารกสิกรไทย ในนามสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร สาขาบิ๊กซีหางดง 2 เชียงใหม่,ชำระด้วยตนเอง ณ ห้องสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร ห้อง 010404 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับดังนี้ อาหารกลางวัน,อาหารว่างเช้า-บ่าย เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม และเสื้อยึด 1 ตัว ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นส.ระพีพร มหาพรหม โทร.091-0671688 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.