หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่จัดวันวิชาการศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย

Author by 22/05/15No Comments »

    11216582_808428892581943_4560124363471989985_n      ผศ.ดร.ธัญญา  ทะพิงค์แก คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เผยว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดงานวันวิชาการ  ”ศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย   ก้าวไกลสู่ อาเซียนวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริเวณลานกิจกรรมชั้น G โซนอควาเรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการเพาะเห็ดอย่างง่าย ทำได้ไม่ยุ่งยาก สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ในบ้าน มาประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ดถั่งเช่าได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิต

นอกจากนี้เป็นเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อชนบท องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ถูกนำไปบูรณาการ กับการเรียนการสอน บริการวิชาการแก่สังคม ในขณะนี้มีผู้ที่ผ่านการอบรม การเพาะเห็ดถั่งเช่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ผลิตเห็ดถั่งเช่าส่งออกขายยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเห็ดถั่งเช่ากำลังกลายเป็นเห็ดเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความภาคภูมิใจ ที่เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนศาสตร์แห่งถั่งเช่า หลักการในการคิดงานวิจัยของนักวิจัยและทีมงาน คือต้องใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ชีวิตมีความปลอดภัย เป็นสุขทั้งกายและจิต “Simple is the Best”

สำหรับวันงานมีกิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประสบผลสำเร็จ ในการเพาะเห็ดถั่งเช่าเป็นอาชีพ 30 ราย อาทิ นายพยง แสนกมล, นายหยุด แช่มประเสริฐ,นายกรชัย ช่อเกตุ, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ, โครงการลูกพระดาบส,ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย,ฟาร์มเห็ดเป็นยา,กาแฟดอยช้าง,ฟาร์มถั่งเช่าลานนา, เฮลดี้บี,ไทยชิลล์วิลเวจ,ฟาร์มเห็ดทองคำ และไทย คอร์โดเชฟ นอกจากนี้มีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเห็ดถั่งเช่า มีการแสดงผลงานและขายผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่า เช่น ชา, แคปซูล, เครื่องสำอาง,สบู่ และน้ำสมุนไพรผสมถั่งเช่า ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาและคณา จารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วย.