หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

คริสตี้ทูตสหรัฐฯชื่นชม นร.มงฟอร์ตโชว์การแสดงดนตรีได้เยี่ยม

Author by 4/07/14No Comments »

1          เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย  Mrs.Kristie Kenney (คริสตี้ เคนนี่ย์)พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันดนตรี MCMA/LACM โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ท่ามกลางการต้อนรับของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่ง

             นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมาก ที่คณะผู้บริหาร ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย นำโดย ภราดา ดร.อนุศักดิ์   นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มีโอกาสได้ต้อนรับ คริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันMCMA/LACMของร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้าพบนักเรียน ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับทุนเข้าอบรมหลักสูตรดนตรีที่สถาบัน LOS ANGELES COLLEGE OF MUSIC (LACM) ณ เมืองพาซาดิน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมีนาคม ถึง  เดือนเมษายน 2557

เมื่อทูตสหรัฐอเมริกาเดินทางมาถึงหน้าอาคาร เซ็นแมรี่ ร.ร.มงฟอร์ต วิทยาลัย ณ ที่นี้ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับและมอบพวงมาลัยข้อมือ จากนั้นคณะของทูตสหรัฐอเมริกา เดินเข้าสู่ห้อง Music Academy Hall ชั้น 4 อาคารเซ็นแมรี่ ตลอดเส้นทางทูตสหรัฐฯได้ทักทายกับนักเรียน ที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองและยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งผู้เยี่ยมเยือน และผู้ให้การต้อนรับ อย่างมิตรไมตรีที่ดี ทำให้นักเรียนต่างก็สบายใจไม่รู้สึกเกิดอาการเกร็ง เหมือนช่วงแรกที่เดินทางมาถึงสถาบัน

นางคริสตี้ เคนนี่ย์ มาถึงห้อง MUSIC HALLแล้ว วงดนตรีครูชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันบรรเลงเพลง “FLY ME TO THE MOON”COMPOSES BY BART HOWARD หลังจากการร้องเพลงของครูชาวต่างชาติจบลงแล้วได้รับเสียงปรบมือและการชื่นชมของผู้เยี่ยมเยือน ทำให้คณะนักร้องมีขวัญและกำลังใจอย่างมาก

ช่วงนี้จึงเป็นขั้นตอนของพิธีการ ที่ทางเจ้าภาพได้กำหนดเอาไว้คือ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และ Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมให้การต้อนรับ และขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้นักเรียน มีโอกาสพัฒนางานด้านดนตรี และทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ก็ให้การส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี เพื่อเข้ารับการอบรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอให้นักเรียนใช้ความรู้มาพัฒนางานด้านดนตรีให้ดีขึ้น

จากนั้นได้มาทักทายนักเรียน ที่ได้รับทุนที่เข้าอบรมหลักสูตรดนตรี ที่สถาบัน Los Angeles College of Music(LACM) ณ เมืองพาซาดิน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เด็กหญิงชาลิสา สุขะหุต ชั้นม.1/5,นายออสการ์ วิลเลี่ยม ราเว็น ชั้น ม.3/A, นายไมเคิล อาร์มสตรอง ชั้น ม.3/B,นางสาวลานดอกไม้ ศรีป่าซาง ชั้น ม.4/11,นายธีรุจตม์ วรรณฤมล ชั้น ม.5/6,

นายอภิสิทธิ์ วงศ์ค้าคล่อง ชั้น ม.5/11,นางสาวกุลนัฐ ตาอินทร์ ชั้น ม.5/11,นางสาวเปมกากาญจน์ อินทวิมลศรี ชั้น ม.5/11,นายสิทธินัฐ มณีวรรณ์ ชั้น ม.5/11,นายชยณัฐ พริกบุญจันทร์ ชั้น ม.6/12 จากการแสดงโชว์ครั้งนี้ เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าชมอย่างมาก เพราะการบรรเลงเพลงสไตล์สมัยนิยม ฟังได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ขับร้องก็โชว์สเต็ปตามจังหวะเพลง สร้างสีสันความน่ารักเกิดความสนุกสนานอย่างมาก.