หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

จอมทองเปิดห้องเรียนกลางแจ้งพัฒนาความสามารถนักเรียน

Author by 13/07/14No Comments »

3            โรงเรียนจอมทอง .เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียนเป็นอย่างดี

           นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองได้มอบหมายโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระให้ จ.ส.อ.ชัยเชษฐ์ อุ่นนำใจ รองผู้อำนวยการ รับผิดชอบห้องเรียนกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของนักเรียน ด้านการส่งเสริมอาชีพอิสระขึ้น ดังนั้นเมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนได้เชิญ ดร.พิธาน    พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดห้องเรียนกลางแจ้ง

จ.ส.อ.ชัยเชษฐ์ อุ่นนำใจ เผยว่า ห้องเรียนกลางแจ้งของโรงเรียนจอมทอง ก่อตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ และเป็นสถานที่ในการจัดเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ การปลูกข้าว,เลี้ยงปลา, ตลอดจนได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายอารมณ์ จากการเรียนหนังสือมาตลอดทั้งวัน

สำหรับกิจกรรมที่บรรจุไว้ในห้องเรียนกลางแจ้ง เพื่อให้นักเรียนได้มีการพักผ่อน สังสรรค์ และเรียนรู้วิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โรงเรียนได้เชิญให้มาเป็นครูอบรม ฝึกทักษะการปฏิบัติให้เกิดความรู้และความชำนาญ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีโซนให้นักเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาสมอง แนวความคิดคือ การเล่นเกมส์ เพื่อเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกับความคิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล อาทิ คอร์สเวิร์ค-เอแมท,  คำคม,หมากรุก,รวมถึงการแกะสลัก,จักสาน,การทำขนม,การวาดรูป,งานประติมากรรมต่างๆ ตลอดจนการประดิษฐ์กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ที่ใช้กระดาษที่ผลิตในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ และนำไปจำหน่ายยังร้านค้าที่สนใจสั่งให้ ร.ร.ผลิตให้ครั้งละจำนวนมาก และสถานที่แห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรี และการเต้นฟ้อน มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญด้วย.