หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ชานน อันไชยะ ชนะประกวด ภาพถ่ายแสงแดดอุ่นยามเช้าที่ มช.

Author by 22/03/16No Comments »

thainews180            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลประกวดภาพถ่าย สวยงาม มช.ร่มแดนช้างปีที่ 2 หัวข้อ ” ที่..มช.” พร้อมเปิดนิทรรศการภาพถ่ายสวยงามกว่า 50 ภาพมาแสดงให้ผู้สนใจได้ชม

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2559 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รศ.ธีรภัทร  วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกาศผลการประกวดภาพถ่าย และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะประกวดแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำผลงานออกเผยแพร่ภาพถ่ายที่สวยงาม มีคุณค่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด 386 ภาพผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้ตัดสินผลงานผู้ส่งเข้าประกวด 2 ประเภทคือ ประชาชนทั่วไป และ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 25 ปี ผลการตัดสินมีดังนี้ ประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ นายชานน อันไชยะ ชื่อภาพ “แสงแดดอุ่นยามเช้าที่ มช.” รับเงินรางวัล 30,000 บาทรองอันดับ 1 นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ ชื่อภาพ”ใต้ร่มแดนช้าง”รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่/ประกาศเกียรติคุณ

รองอันดับ 2 นายพิทวัส ผู้ภักดี ชื่อภาพ “สามัคคี” รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่/ประกาศเกียรติคุณ, ชมเชยมี 5 รางวัล นายพลฤทธิ์ ฐิติวรริทธินันท์ ชื่อภาพ “งดงามบานสะพรั่ง,นายพัชรพงศ์ ทังสุนันท์ ชื่อภาพ”Colorful of cmu”,นายภูตินันท์ สิงห์คำฟู ชื่อภาพ “หอนาฬิกาหลากสี”,นายลภน กมลชานันท์ ชื่อภาพ “ตักน้ำอ่างแก้ว,นายศํกดิ์ชัย เรือนคำ ชื่อภาพ “ที่หอกษัตริย์เกษตร” ได้รับเงินรางวัลๆละ 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา  ชนะเลิศนส.ญาณิศาสุอังคะ ชื่อภาพ “มิตรภาพน้องพี่”รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่/ประกาศเกียรติคุร,รองอันดับ 1 นายนรเทพแสนทวีสุข ชื่อภาพ”ปุยเมฆลอยคลอเคล้า”รับเงินรางวัล 5,000 บาท,รองอันดับ 3 ดช.ปารมี ธรรมนิตกิจชื่อภาพ “ในสวน”รับเงินรางวัล 3,000 บาท ชมเชย นส. ญาณิศา สุอังคะ,นายภัทรพลศ์ จินดาพล,นายกรภัทร์ คำเชื้อ,นาย     ราชัญ ปัญญา,นายศุภวัสส์ อตานันทชัย รับเงินรางวัลๆละ 1,000 บาท.

 นายสารวัตรใหญ่ มะรินทร์/รายงาน..