หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ช่องฟ้ามอบเกียรติบัตรครูดี

Author by 18/01/16No Comments »

1                 นางคล้ายจันทร์  จิรัชยากร ผอ.โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู พร้อมให้โอวาทแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2559 โดยมี นส.อุไร จันดวง ครูอาวุโสผู้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน เต็มกำลังความสามารถอย่างดีเยี่ยมของโรงเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมกล่าวคำขวัญของสถานศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2559

โอกาสนี้ผู้อำนวยการ ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีในดวงใจ ของนักเรียนมีดังนี้ นางวันเพ็ญ  ตันอุด ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1,นายเทิดพิทักษ์ พวงเงินมาก ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2,นส.กรรณิการ์ คำตา ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3 และว่าที่ ร.ต.จตุรงค์ เปรมเสถียร ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 4.