หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ดรุณนิมิตประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองปี 2558

Author by 24/06/15No Comments »

4-2 copy       เมื่อวันที่ 20 มิ..2558 เวลา 09.00 . ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต .เมือง เชียงใหม่ นางพรรณี บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม และ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงนโยบายด้านบริหารจัดการ,จัดกิจกรรม,การเรียนการสอน พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกระดับชั้น ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กับโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2558

การประชุมครั้งนี้มีนายโพธิรัตน์ ตัณมุขยกุล ประธานคณะกรรมการผู้ปกครอง ได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้านกิจกรรมเมื่อปีการศึกษา 2557และปีการศึกษา 2558 ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกคน ร่วมทำงานเพื่อประสานงานกัน ระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน อย่างใกล้ชิดเพื่อให้บุตรหลาน เกิดความภาคภูมิใจ และ สร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครูอาจารย์เกิดความรักอย่างเหนียวแน่น ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งทำให้การพัฒนาการ ด้านต่างๆ ของบุตรหลานเป็นไปตามวุฒิภาวะ

จากนั้นประธานกรรมการผู้ปกครอง ได้เชิญให้ครูที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม มาชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบขั้นตอน/วิธีการจัดงาน อันดับแรกเป็นกิจกรรมการหล่อเทียน/ถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันวิสาขบูชา/เข้าพรรษา วันที่ 28 ก.ค.2558 ณ วัดลอยเคราะห์ อ.เมืองเชียงใหม่,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีกิจกรรมถวายพระพร,การจัดกาดหมั้วคัวฮอมวันที่ 10 ส.ค.2558 ณ ภายในโรงเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ วันที่ 18 ก.ย.2558,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ มีพิธีถวายพระพร วันที่ 3 ธ.ค.2558,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันที่ 7-8 ม.ค.2559และกิจกรรมงานประจำปี มัจฉาดวงตะวัน วันที่ 27 ก.พ.2559 พร้อมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง จนถึงเวลา 12.00 น.จึงได้ยุติ.