หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ดาราวิทยาลัยจัดพิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.6

Author by 18/02/16No Comments »

thainews180                ดร.อวยพร หว่างตระกูล ผู้อำนวยการ ร.ร.ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ แจ้งว่า โรงเรียนกำหนดจัดพิธีจบหลักสูตร และนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 ก.พ.2559 ณ หอประชุมบาร์บาร่าแมคคินลีย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 เพื่อให้ได้รับอวยพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงนำในการออกไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน และครอบครัว

พิธีจบหลักสูตรแบ่งเป็น 2 รอบคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Symfonia จำนวน 615 คน เริ่มเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 11.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นกวินทร์ จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 533 คน เริ่มเวลา 14.00-16.30 น. โดยมี นายสุรพงศ์ มิตรกุล เลขาธิการสภาคริสต์ในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และผู้ให้โอวาทแก่นักเรียนทั้งสองระดับคือ แพทย์หญิงปรียานุช คุณทรงเกียรติ

ในโอกาสนี้ยังมีการมอบโล่เกียรติยศ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  นักเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในแต่ละด้านทั้งวิชาการ ดนตรี กีฬา สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เพื่อเป็นเกียรติประวัติอันดีงามของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครอง ญาติมิตร นักเรียนเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ด้วย.