หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ดาราศาสตร์ชวนส่องสุริยุปราคาบางส่วน

Author by 8/03/16No Comments »

thainews180         สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชนหรือ สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งจุดสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน เช้าตรู่วันที่ 9 มี.ค. 2559 ณ จุดกรุงเทพฯ, จ.เชียงใหม่, จ.ฉะเชิงเทรา, จ.นครราชสีมา,จ.สงขลา พร้อมระดมเครือข่ายดาราศาสตร์อีกกว่า 100 แห่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ

นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หน.งาน บริการวิชาการทางดาราศาสตร์เผยว่า สถาบันฯเตรียมจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย วันที่ 9 มี.ค.2559 ตั้งจุดสังเกตการณ์ใหญ่ 5 จุดทั่วประเทศได้ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ณ ดาดฟ้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จุดตั้งกล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์สังเกตการณ์คุณภาพสูง พร้อมผู้เชี่ยวชาญจาก สดร. คอยให้ความรู้เกี่ยวกับสุริยุปราคา นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายดาราศาสตร์อีกกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ จากโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

ที่ได้รับกล้องโทรทรรศน์ สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับจัดกิจกรรมสังเกตท้องฟ้า จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในปีที่ผ่านมา ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พระชนมายุ 60 พรรษา จนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในชุมชนนับร้อยแห่ง และครั้งนี้ทุกแห่งทาง สดร.ได้เตรียมอุปกรณ์สังเกตดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัย ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมชมสุริยุปราคาครั้งนี้อย่างเต็มที่ กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 -10.00 น.เข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา สามารถคำนวณเวลา และสถานที่เกิดส่วนหน้าได้มานานหลายร้อยปีแล้ว และยังคำนวณล่วงหน้าจากนี้ไปได้นับแสนปี เพราะสุริยุปราคา เกิดจากดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์ และโลก

เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์  หากดวงจันทร์มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เล็กน้อย ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์ทั้งดวง  ดังเช่นครั้งนี้ เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงในชุดชารอสที่ 130 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านมหาสมุทรอินเดีย  ผ่านประเทศอินโดนีเซียสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน เห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่งมากที่สุด ทางภาคใต้ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ประมาณร้อยละ 69 และค่อยๆเห็นน้อยลงจากใต้ขึ้นเหนือ กรุงเทพฯร้อยละ 41 และเชียงใหม่ร้อยละ 27

นายศุภฤกษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงการศึกษาเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาว่า สดร.วางแผนเดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลปรากฏการณ์สุริ    ยุปราคาเต็มดวง ณ เมืองเตอร์นาเด หมู่เกาะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมถ่ายทอดสดภาพเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง และเก็บภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงมาฝากชาวไทย โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัย กำหนดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ณ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 9 มี.ค.2559ทั้งนี้ทีม สดร.เตรียมกล้องโทรทรรศน์ติดฟิลเตอร์กรองแสง พร้อมอุปกรณ์สังเกตการณ์ถวายพระองค์ด้วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่วงการดาราศาสตร์ไทยเป็นล้นพ้น.