หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ถ่ายภาพที่ระลึก…..พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง เชียงใหม่

Author by 9/08/12No Comments »

ถ่ายภาพที่ระลึก…..พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  อ.เมือง เชียงใหม่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับทีมชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ เนื่องในงานส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2555 ณ พุทธสถานเชียงใหม่.