หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ธนชาตจัดแข่งขันอ่านฟังเสียง-มารยาทไทย รอบคัดเลือกภาคเหนือชิงถ้วยพระเทพฯ

Author by 27/07/14No Comments »

thainews180            นางสุภาลักษณ์  ตั้งจิตต์ศีล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)แจ้งว่า ธนคารธนชาต จำกัด (มหาชน)จัดงานธนชาติริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทยครั้งที่ 43 ประจำปี 2557 วันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-11.00 . อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

      การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย และส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย และมารยาทอันดีงามของไทย ให้ธำรงไว้ชั่วลูกหลาน เพราะภาษาไทย

เป็นภาษาประจำชาติ โดยจะดำเนินการแข่งขัน”อ่านฟังเสียง” และ “ประกวดมารยาทไทย”รอบคัดเลือกภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรม”ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 43 มีดังนี้ เวลา 08.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน,เวลา 08.30 น.ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงาน มาถึงบริเวณงาน จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายภาคเหนือ 1 (เชียงใหม่)ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงาน

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและนายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส  สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เริ่มการประกวดมารยาทไทย และแข่งขันอ่านฟังเสียงตามลำดับ นักเรียนที่ชนะการแข่งขันอ่านฟังเสียง และประกวดมารยาทไทย ที่ชนะระดับภาคเหนือ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่กรุงเทพฯอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้.