หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นร.วัฒโนทัยรับทุนเรียนวัฒนธรรมเยอรมนี

Author by 15/08/12No Comments »

 นางอมรา โชติชะวงค์ รอง ผอ.ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ กลุ่มวิชาการน แจ้งว่า นางสาวภควดี วงค์คำแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ที่สอบชิงทุน PAD และผ่านการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน   “FIT IN DESTSCH 2″ได้รับทุนไปศึกษาและเรียนรู้ชีวิตความเป็น และศิลปวัฒนธรรมของชาวเยอรมนีเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555

อนึ่งในโอกาสนี้ นางอมรา โชติชะวงค์ ยังรับมอบของที่ระลึกจาก นางสาว   ศวรรยา เลิศรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเยอรมนี หลังจากที่ได้รับทุนจาก ROTARY YOUTH STUDENT ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นเวลา 1 ปี เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณหน้าเสาธง ก่อนที่จะนักเรียนจะเข้าชั้นเรียนตามปกติ.