หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นอร์ท-ชม.ต้อนรับผู้บริหารวีเบอร์สเตทUSA

Author by 19/02/16No Comments »

11   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดย ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ดร.วิวัฒน์  เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยี่ยมชมบริหารจัดการ และการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ริชาร์ดฟราย(Dr.Richard Fry) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตท   (Weber State University)ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 18 คน เพื่อเยี่ยมชมบริหารจัดการ, การเรียนการสอน,   เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสองสถาบัน

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มทำงานช่วยจัดทำเว็บไซต์ ของ มหาวิทยาลัยนอร์ท-ชม. เป็นภาษาอังกฤษ, กลุ่มที่ 2  คณะทำงานผลิตวีดีทัศน์      แนะนำ มหาวิทยาลัยนอร์ท-ชม.เป็นภาษาอังกฤษ และกลุ่มที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทย และอเมริกัน ซึ่งนักศึกษามีความรู้สึกประทับใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมนี้อย่างมาก

ดร.ณรงค์ กล่าวว่า การมาเยือนคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตทครั้งนี้ ส่งผลดีคือเดือน พ.ค.2559 นี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตท และมหาวิทยาลัยนอร์ท-ชม. จะลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันทั้งสอง สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสถาบันชั้นนำอันดับที่ 77 ของสถาบันภาคตะวันตกสหรัฐอเมริกา มี นศ.กว่า 26,000 คน มหาวิทยาลัยมีโปรแกรมการศึกษาภาควิชา130 โปรแกรมที่นิยมคือ     คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิชาสาธารณสุข,บริหารธุรกิจและบริหารการศึกษา.