หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นักวิจัยทางโพลิเมอร์ 1,700 คนทั่วโลกประชุมวิชาการที่เชียงใหม่

Author by 12/07/14No Comments »

thainews180         เมื่อวันที่ 6-11 ..2557 เวลา 09.30 . ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมโพลิเมอร์ (ประเทศไทย) และคณะวิทยาศาสตร์ มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “MACRO 2014″ โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการ .เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีและกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มนักวิจัยสาขา  พอลิเมอร์ระดับสากล และผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการที่มีชื่อเสียงกว่า 1,700 คน จากทั่วโลกมาร่วมงาน

        ทั้งนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ได้ประมูลสิทธิการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC World Polymer Congressหรือ MACRO 2014 จากการประชุมนานาชาติที่มีสมาชิก70 ประเทศ เมื่อ 6 ปีที่แล้ว คณะกรรมการจัดงานประชุม ประกอบด้วยอาจารย์ นักวิจัยทางโพลิเมอร์จากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน1,500 คนโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ที่มีชื่อเสียงจำนวน 200 คนจากทั่วโลก มาบรรยายในงาน MACRE 2014 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-11 ก.ค.2557

การประชุมระดับโลกครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออันดียิ่งจากหลายภาคส่วน และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัย และนักวิชาการไทยได้เข้าร่วมประชุม และพบปะกับผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศ การเป็นเจ้าภาพการจัดงาน MACRO 2014นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยมีวิทยากรพิเศษที่มีชื่อเสียงมาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย.