หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นักศึกษาคณะนิติฯ มช.จัดกิจกรรมปลูกป่า

Author by 27/06/15No Comments »

7     ตามที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามโครงการ เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก(SO-U-L-Good) ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อเร็วๆนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ 1ช่วยน้องทาสี สามัคคีปลูกป่า ปรึกษากฎหมาย โครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร .โป่งแยง .แม่ริม .เชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกป่า,สร้างฝายเก็บรักษ์น้ำ สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน และร่วมกับนักเรียน ร.ร.บรรพตวิทยา ปลูกต้นโกโก้บริเวณหอพักนักเรียน  ณ ร.ร.บรรพต      วิทยา ต.ปอ.อ.เวียงแก่น จ.เชียงรายด้วย.