หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นักศึกษาวิศวะ มทร.แข่งยานยนต์ติดอันดับ 5

Author by 22/02/16No Comments »

       9         รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) แจ้งว่า ตามที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ติดอันดับ 5 คะแนนรวมทุกรายการ จากการแข่งขันยานยนต์ประหยัดพลังงาน เมื่อเร็วๆนี้ ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี การแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge Studen Formula 2015-2016 จากทีมของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 30 ทีม

โดยทีม REAL TEAM ของมทร.ล้านนา ประกอบด้วย นายสินชัย วงค์สุริยา,นายวรวัฒน์ ปัญญาคำ,นายวิชญพงษ์ อุทานันท์,นายอนุวัฒน์  บุญอ้วน,นายธีรวัฒน์ ฟองทา,นายณัฐพล อินตาพรหม,นายณัฐวุฒิ บุญพามี,นายสุเมธ ไชยพรหมมา,นายอภิวิชญ์ เอื้อธรรม,นายอนุรักษ์  เบี้ยกาวี,นายธนวัฒน์ ธรรมป๊อก,นส.ศลิษา ณ เชียงใหม่ นส.เมธาวี  เตรียมอ้าย, นายจักรพล เมืองโพธิ์,นายนฤมิตต์วโรกร,นายเดชาวัฒน์ ดำยา,นายอนุชิต เกตุทะจันทร์,นายสิขเรศ เขื่อนเพชร,นายสุธีร์  มูลเทพ,นายสหรัฐ อ้างอิง และนายวันทิตย์  นายหน่อ

โดยมีนายมนู ปัญญาคำ,นายเอกรัฐ  จันทร์ประเสริฐ,นายณัฐรัตน์  ปานานนท์,นายเมธัสภัททิยธนี และ นายวศิน วงค์คำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำหรับการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge 2015-2016  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันภายใต้ชื่อทีมว่า REAL TEAM มีผลการแข่งขันคือติดอันดับ 5 คะแนนรวมทุกรายการ,  อันดับ 2 ด้านอัตราเร่ง Accewleration, อันดับ 3 ด้านความทนทาน Endurance,อันดับ 6 ด้านการขับขี่แบบ Autocross,อันดับ 8 ด้านประหยัดน้ำมัน Fuel Effciency,อันดับ 10 ด้านการออกแบบ Design,ด้านราคาและความคุ้มค่า Cost,ด้านการนำเสนอ Presentation.