หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ มร.ชม.จัดพิธีไหว้ครู

2คณะนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และอบรมสั่งสอนให้เป็นเยาวชนที่ดี ของสังคม ครอบครัว และประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น    โดยมี นาย สุรชาติ  พุทธิมา หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ผศ.วรพจน์  วีรพลิน,ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม, นางชโรชีนีย์ชัยมินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมในกิจกรรมไหว้ครูครั้งนี้

พิธีเริ่มโดย ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้แทนนักศึกษากล่าวรายงาน การจัดกิจกรรม มีฉายวิดีโอแนะนำ คณาจารย์ในสาขาวิชา การแสดงของนักศึกษา นักศึกษากล่าวคำไหว้ครู ประธานพิธีเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล นักศึกษาร่วมกันร้องเพลง “พระคุณที่สาม” จากนั้นผู้แทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียน ได้มากราบคารวะครู ประธานในพิธีให้โอวาท จบแล้วรุ่นพี่ผูกข้อมือให้รุ่นน้อง และมอบรางวัลการประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู จนถึงเวลา 18.00 น.เป็นเสร็จพิธี.