หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นักศึกษาเมโทรรับโล่รองอันดับ 1ประกวดภาพถ่าย Bike for Dad

Author by 3/03/16No Comments »

         12782569_194493604248363_678234993_n       ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดประกวดภาพถ่ายกิจกรรม บันทึกประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุ 88 พรรษา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2558 ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวด ต้องรวบรวมโฟลเดอร์ประมวลภาพประทับใจ ไม่เกิน 10 ภาคตามหัวข้อคือ

“จงรักภักดี ครอบครัวเดียวกัน รวมพลังสามัคคี เกื้อกูลมีนำใจ มิตรภาพและรอยยิ้ม”

การบันทึกภาพในรูปแบบของความประทับใจ ในการปั๋นจักรยานผ่านสถานที่สำคัญของเมือง(Land mark) อาทิ ประตูช้างเผือก,ประตูท่าแพ,วัดสวนดอก,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สนามกีฬาสมโภช 700 ปี ในโอกาสเชียงใหม่มีอายุครบ 720 ปีหรือ 60 ปีนักษัตร ซึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร อ.เมือง เชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 5 คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งภาพเข้าประกวดด้วย

สำหรับทีมนักศึกษาประกอบด้วย นายชนะโชค นามภิชัย,นายสิทธิพล แซ่หวู่,นายภาคภูมิ คำปวน,นายณัฐพงค์วิศรุตคเวสสะภู,นส.นิพาพร บุญเพราะ,และ นายวริทร์พล บุณยเดชาวรรธน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับคุณภาพของการนำภาพเข้าประกวดครั้งนี้ นักศึกษาต้องใช้กล้องดิจิตอล ตามจุดLand mark และมีขนาดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เข้ารับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1,500บาทจาก นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจังหวัดเชียงใหม่.