หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

บริหารธุรกิจ มช.จัดวันนักการตลาดสัญจร

Author by 29/03/16No Comments »

4           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานนักการตลาดสัญจร ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “Markiting @Heart เพื่อกระตุ้นให้นักการตลาดในภาคเหนือ ได้มาร่วมตัวทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนได้ทราบถึงแนวคิด และกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด อันเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอำนวยการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานวันนักการตลาดสัญจร ภาคเหนือ ครั้งที่10 และผศ.ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มช.เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2559 เวลา08.30 น. ณ ห้องเอราวัณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาจัดการเรียนการสอน ที่มีมาตรฐาน มีนโยบายให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาแก่สังคม

ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจ เป็นการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการให้ทันยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานธุรกิจ การค้าที่ต้องการทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเป็นการชี้ชะตาความสำเร็จของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ว่าทำ อย่างไรจะเจาะใจลูกค้า ทำอะไรที่โดนใจลูกค้า ทำวิธีไหนที่จะมัดใจลูกค้าได้อย่างไร

นายชาคริตฯ กล่าวว่า สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ก่อตั้งมาเกือบครึ่งศตวรรษ มีนโยบายหลักที่มุ่งสร้างสังคมนักการตลาดพันธ์แท้ นับตั้งแต่นักธุรกิจ การตลาด ผู้ประกอบการ ตลอดจนคณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด นิสิต นักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพการตลาดภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

จึงได้จัดกิจกรรมการตลาดสัญจรครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำวิทยาการ ความรู้ ประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมายังนักธุรกิจ การตลาด ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนา กลยุทธ์การตลาดให้กับธุรกิจ เทียบเท่าระดับสากล รูปแบบภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก.

วรดา/พรนภา/จันทร์จิรา

นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.มหาสารคาม/รายงาน..