หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

IMG_1467  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๕๙  รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)  ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศ ในอาเซียน และติมอร์-เลสเต รวม ๑๑ ประเทศ ประเทศละ ๑ รางวัล ซึ่งทั้ง ๑๑ คน จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวันรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเด่น เข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ส่วนกลางต่อไป.