หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผลงานนักเรียนสายใต้เยี่ยมเข้ารอบประกวดระดับชาติ

Author by 28/12/14No Comments »

ผลงานนักเรียน copy       ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้นำนักเรียนไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 เพื่อประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการการสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ 44 เขตการประถมศึกษา และ 9 เขตมัธยมศึกษา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) อ.เมืองแพร่ โดย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา      รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่ง สพป.เขต 4 ได้นำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนไปจัดแสดง และแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถนักเรียน

ผลปรากฏว่า โครงงานคุณธรรม ป.1-3 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อ.แม่วาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ประถม และมัธยม โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง อ.แม่วาง รับรางวัลระดับเหรียญทองทั้งสองช่วงชั้น ภาพยนตร์สั้น ป.1-6  โรงเรียนสันป่าตอง อ.สันป่าตอง รับรางวัลเหรียญทองอันดับสี่ โครงงานอาชีพ โรงเรียนวัดสามหลัง อ.สันป่าตอง รับรางวัลเหรียญทอง ซออู้ ซอด้วง โรงเรียนวัดช่างคำ อ.หางดง รับรางวัลเหรียญทองทั้ง 2 สาย ร้องเพลงคุณธรรม โรงเรียนบ้านปง รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากเหมือง อ.สารภี ชนะเลิศรับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 โดยนายธนากร ซิวแดง นักเรียนชั้น ม.2  โครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดโรงวัว อ.สันป่าตอง รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี ชนะเลิศรับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1  โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอร์ฟแวร์ ม.1- ม.3 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง ชนะเลิศ ที่ 1 รับรางวัลระดับทอง และโครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้าง Weppage ประเภท Web  ม.1- ม.3โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง  ได้รองชนะเลิศ รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โดยนักเรียนทั้งหมด 17 จังหวัดแข่งขัน 188 กิจกรรม ได้รับรางวัลระดับทอง 92 รายการ และได้เข้ารอบไปแข่งขันระดับชาติ 10 รายการ.