หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ครบวาระการดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

Author by 30/07/20No Comments »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์พรพิมล จันทร์เพ็ญ หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาส ครบวาระการดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยมี อาจารย์-บุคลากร ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและให้ความร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษา การเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ณ ร้านชาบูอิ่มหมีพีมัน สาขาหางดง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563