หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผู้บริหาร มร.ชม.ร่วมเวทีสรุปตั้งศูนย์สุขภาวะ

Author by 19/08/15No Comments »

6จริง     ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุน การจัดตั้งศูนย์สุขภายะ Happy Workplace ภาคเหนือ เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบโล่ สำนักหอสมุดหน่วยงานต้นแบบจัดขึ้นโดยความร่วมมือ              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มียุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย สนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพภายในองค์กร และให้ความร่วมมือกับการจัดตั้งศูนย์ สนับสนุนเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ ภาคเหนือ ประจำ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2558 พร้อมจัดโครงการสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ องค์กรสุขภาวะ ที่สร้างได้ด้วยมือเรา CMRU Healthy Happy Workplace ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อให้บุคลากร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพอีกด้วย.