หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผู้แทน สพฐ.ตรวจติดตามการรับนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (โรงเรียนแข่งขันสูง)

Author by 6/06/20No Comments »
ภาพและข่าวจาก จดหมายข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีที่ 6 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ.สพม.34 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และนางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ
นางสุวารีย์ เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. ที่เดินทางมาตรวจราชการเรื่องการรับนักเรียนระดับมัรยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามกระบวนการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนโรงเรียนแข่งขันสูง ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวอสอบไต้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ