หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่อบรมเยาวชนอาสาสมัครรุ่น 5 ที่รักงานบริการ

Author by 3/05/14No Comments »

1 copy

 

        ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์เชียงใหม่ หรือ Zoo Volunteer รุ่นที่ 5 เพื่อสร้างเยาวชนให้มีจิตอาสาสมัครในการรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

นายสัตวแพทย์กาญจน์ชัย แสนวงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งว่า สวนสัตว์ เปิดรับเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 5 (Zoo Volunteer)เพื่อเข้ารับการอบรมเยาวชน อาสาสมัครสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่มีจิตอาสาสมัครในการรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม  ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค.2557  ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานสวนสัตว์ โดยมีอาสาสมัครรุ่นพี่ตั้งแต่รุ่น 1-4 มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงตลอดเวลาการอบรม

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง และครอบครัว การอบรมครั้งนี้เป็นปีที่ 5 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 คน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจในงานอาสาสมัคร มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ และรักในงานบริการ มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความกล้าที่แสดงออก ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการอบรม เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2557

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งต่อว่า เยาวชนที่ผ่านการอบรม จะได้รับมอบใบเกียรติบัตรรับรองการอบรม และผ่านการเป็นอาสาสมัครของสวนสัตว์เป็นที่เรียบร้อย หลังจากการอบรมผ่านไปแล้ว ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จะพิจารณาคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่สวนสัตว์มีการจัดงาน

ทั้งนี้ต้องการให้เยาวชนที่ผ่านการอบรม จะได้ทำงานจริง ปฏิบัติงานจริงกับนักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวก ตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าของสัตว์แต่ละโซนให้กับนักท่องเที่ยว เยาวชนที่มีความสนใจมีจิตอาสาก็มีชัยไปกว่าครึ่ง เยาวชนที่สนใจสอบถามข้อมูลด้วยตนเองที่ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ โทร.053-210374,090-4872527 เวลา 09.00-16.30 น. ทุกวัน หากการรับสมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ ใครมาสมัครก่อนก็จะเป็นโอกาสดีที่จะเข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ด้วย.