หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

พระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จเปิดอาคาร 150 ปีศรีสวรินทิรานุสรณีย์ ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ

Author by 10/07/14No Comments »

thainews180            เมื่อวันที่ 8 ..2557 เวลา 10.00 . ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา .เมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการแถลงข่าวหลายหน่วยงาน ในจำนวนนี้มี ..วัฒโนทัยพายัพ ที่ชี้แจงเรื่องการเปิดอาคาร 150 ปีศรีสวรินทิรานุสรณีย์  โดยมีนางสุพิน อินทรรักษ์ รอง ผอ...วัฒโนทัยพายัพ กล่าวว่า โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารพยาบาล เป็นตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับปฐมพยาบาล   แก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียน

         สำหรับภายในอาคาร ร.ร.ได้จัดห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ฯ ทั้งในรูปแบบนิทรรศการและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังและประชาชนทั่วไป ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ และชาวไทยทั้งหมด ขณะนี้อาคารได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารพยาบาลของโรงเรียนว่า “อาคาร 150 ปีศรีสวรินทิรานุสรณีย์” และจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน เปิดอาคารพยาบาลเดือน มกราคม 2558 ยังความปลื้มปิติยินดีสู่บุคลากรของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพยังหาที่สุดมิได้

นางสุพิน  ชี้แจงต่อว่า การก่อสร้างอาคาร 150 ปีเฉพาะโครงสร้างอาคาร ใช้งบประมาณจำนวน 6,900,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้สถานศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ได้รับการระดมทุนทรัพย์จากผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า ชุมชนท้องถิ่น ขณะนี้เป็นเงิน 2,000,000 บาท แต่โรงเรียนยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมาก ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพยาบาลเบื้องต้น การจัดทำห้องสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์โดยรอบด้วย

นางนันทิชา ศรีวงศ์ หน.งานประชาสัมพันธ์ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสร้างอาคารพยาบาล150 ปี ครั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาทขึ้นไป โรงเรียนขอเชิญเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก พระปรมาภิไธยย่อ “สธ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารพยาบาล และบริจาคเงิน 100,000 บาทขึ้นไปเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก พระปรมาภิไธยย่อ “สธ.”ล้อมเพชร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย

ผู้ที่จะเข้าร่วมบริจาคเงิน กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ร.ร.วัฒโนทัยพายัพชื่อบัญชี “เงินบริจาคสร้างอาคารเรือนพยาบาล”เลขที่บัญชี 521-0-042780-3 และ ส่งสำเนาใบโอนเงินแจ้งให้ ร.ร.ทราบ ทางโทรสารหมายเลข 053-277452.