หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม.จัดละครเวที

Author by 18/02/16No Comments »

12717695_1130450266978953_470360813700902480_n                เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ   ศาลากลาง จ.เชียงใหม่  ผศ.ศิรสา สอนศรี   หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นส.จุฑาทิพย์ ไชยกาล ประธานดำเนินงาน ละครเวทีนิเทศโชว์ ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัดละครนิเทศโชว์ครั้งที่ 19 ตอน “ลับ 19″

ผศ.ศิรสา  กล่าวว่า การจัดละครเวทีซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ทั้ง 4 ชั้นปี ที่ได้ดำเนินมาถึงครั้งที่ 19 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ เรียนรู้ที่เกิดจากทฤษฎีภายในห้องเรียน ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพ

นส.จุฑาทิตย์ ฐานะประธานดำเนินงาน กล่าวเสริมว่า ละครเวทีนิเทศโชว์ครั้งที่ 19 ตอน “ลับ 19″ สำหรับปีนี้ เป็นเรื่องราวของภารกิจสืบหาคนร้าย ภายใต้การดำเนินเรื่องที่ครบทุกอารมณ์ ด้วยความตื่นเต้นสนุกสนาน เศร้า ซึ้ง พร้อมทั้งให้ผู้ชมเข้าร่วมชมหาคำตอบ ไขความลับที่ถูกปิดบัง ในวันที่ 20 ก.พ.2559 โดยจัดแสดง 2 รอบคือ รอบแรกเวลา 13.00 น.และรอบสองเวลา 16.00 น. จำหน่ายบัตรในราคา 99 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจผลงานของละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 19 ติดต่อซื้อบัตรได้ที่นักศึกษา ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และทาง www.facebook. com/NithedShow19 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่   โทร.053-885833-4, น.ส.จุฑาทิพย์ ไชยกาล ประธานดำเนินงานละครเวทีนิเทศโชว์  โทร.088-2691677  และ น.ส.วราภรณ์ ใจสาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ละครเวที โทร.088-1410018 และทาง www.facebook.com/NithedShow19.