หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช. รักนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย พัฒนาคุณภาพการศึกษา 927 ที่นั่ง

Author by 30/04/14No Comments »

 ผศ.ทศพร พิชัยยา  ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. แจ้งว่า มหาวิทยาลัยรับนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชุมชน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ช่วงที่ 2 เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนระดับ .ปลาย 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือและทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาต่อใน มช.จำนวน 927 ที่นั่งได้แก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ จำนวน 566 ที่นั่ง,การส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ทั่วประเทศ จำนวน 46 ที่นั่ง

โครงการวิศวะสู่ชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 15 ที่นั่ง,บัณฑิตเพื่อชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 3 ที่นั่ง,นักคิดเพื่อสังคมทั่วประเทศ จำนวน 8 ที่นั่ง,ส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 5 ที่นั่ง,สื่อสารมวลชนเพื่อสังคมทั่วประเทศ จำนวน 15 ที่นั่ง,สื่อสารมวลชนสู่ชนบท นอกเขตอำเภอเมือง 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 10 ที่นั่ง

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ทางการสื่อสารมวลชนทั่วประเทศ จำนวน 15 ที่นั่ง,ช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์ ทั่วประเทศ จำนวน 3 ที่นั่ง,สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน(วมว.)จำนวน 53 ที่นั่ง,เด็กดีมีที่เรียนทั่วประเทศ จำนวน 98 ที่นั่ง,สำนึกรักบ้านเกิด เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 22 ที่นั่ง

ผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวน 15 ที่นั่ง,โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการทั่วประเทศ จำนวน 38 ที่นั่ง,ทายาทศิษย์เก่าบัญชี-บริหารธุรกิจทั่วประเทศ จำนวน 10 ที่นั่งและนักเรียนที่มีผลการเรียน เป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจทั่วประเทศ จำนวน 5 ที่นั่ง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. 3.reg.cmu.ac.th/special/57