หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช.อบรมโปรแกรมสารสนเทศ

Author by 26/01/16No Comments »

thainews180  .ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักหอสมุด มช. จัดฝึกอบรมโปรแกรม เพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันที่ 25 ม.ค.-29 ก.พ.2559ดังนี้ โปรแกรมที่1 อบรมCMUL OPAC ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง, โปรแกรมที่ 2 อบรมหลักสูตร Information Seeking from e-Databases for research paper ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

โปรแกรมที่ 3 อบรมหลักสูตร EndNote Web ใช้เวลา2 ชั่วโมง,โปรแกรมที่ 4 หลักสูตร Turnitinใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง,โปรแกรมที่ 5 หลักสูตร Sci-Tech Databases ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง,โปรแกรมที่ 6 หลักสูตร Social Sciences &Humanitties Databases ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง, นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เป็นโปรแกรมพิเศษได้จัดขึ้นได้แก่ โปรแกรมที่ 7 Searching Information From e-Databasesใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง และ โปรแกรมที่ 8 หลักสูตร EndNote Web เวลา 2 ชั่วโมง

ในโอกาสนี้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 1 สำนักหอสมุดโดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่ library. cmu.ac.th/actab/registerหรือที่บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Research and Reference Services ชั้น1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-944531 หรือ e-mail:Cmulibref@ gmail.com