หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช.เจ้าภาพ ประชุมนานาชาติ “The 15th APSSA International Conference 2016″

Author by 27/06/16No Comments »

     4           มช.เป็นเจ้าภาพจัดถกวิชาการนานาชาติ”The 15th APSSA International Conference 2016″ ปลุกพลังเยาวชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอดีตรัฐมนตรีศึกษา-ผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงปาฐกถาพิเศษเสริมพลังแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 15th APSSA International Conference 2016″ ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2559 ที่ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้การประชุม APSSA  เป็นการประชุมของสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยองค์การพัฒนานิสิต นักศึกษาได้รวมตัวกัน มีสมาชิกประมาณ 60-70 ประเทศ จัดประชุมทุกๆ 2 ปี ในวาระที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้รับเป็นเจ้าภาพ สำหรับในปีนี้มีผู้เข้าประชุมร่วม 700 คน จาก 17 ประเทศ ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือ Global Citizen หรือการเป็นประชากรโลกที่ดี ประเด็นหลักเป็นเรื่อง ทำอย่างไรให้ประชากรโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

โอกาสนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีต รมว.ศึกษาธิการ ได้ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับพลังเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อ “Well-Being and Sustainable Development”เพื่อเป็นแนวคิดและวิทยาทานให้ที่ประชุมได้เรียนรู้ศึกษาและต่อยอด และเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำคัญในการพัฒนาและบทบาทของเยาวชนของโลก

นอกจากนั้น ในเวทีประชุมยังมีการเสวนาอีก 4 หัวข้อย่อยโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาร่วม ประกอบด้วยการเสวนาเรื่องพลังเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเสวนาเรื่องพลังเยาวชนเพื่อการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนานักศึกษา การเสวนาพลังเยาวชนในการส่งเสริมการกีฬาและการสร้างเสริมสุขภาพ และสุดท้ายการเสวนา เรื่อง พลังเยาวชน การเมือง เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ส่งผลต่อเยาวชน

อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่เป็นการระดมสมองของคณาจารย์ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา ผู้นำจากกว่า 20 ประเทศจะได้ร่วมเสนอแนวทาง วิธีคิด ด้วยวิธีการนำเสนอที่ทันสมัย และนำมาสรุปเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาในมหาวิทยาลัยและประเทศชาติของตนในอนาคต และหลังจากการประชุมทางวิชาการแล้ว ยังมีการจัด Trip Visit CMU และไปชมศาสนสถานใน จ.เชียงใหม่ด้วย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 15th APSSA International Conference 2016″ ได้ที่ http://apssa2016.cmu.ac.th หรือที่ Facebook:apssa2016.