หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช.เปิดสอนฟรีเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตนานาชาติ

Author by 19/11/14No Comments »

1          มช.เปิดสอนฟรีเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตนานาชาติแบงก์กรุงเทพควัก 3 ล้านบาทหนุนสอนที่ย่างกุ้ง

          เมื่อวันที่ 18  ..2557 เวลา08.30-10.00 . ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   รศ.นพ.นิเวศน์    นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต นานาชาติ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

         รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี กล่าวเปิดการแถลงข่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อเดือน พ.ค.2557 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ไปเยี่ยมชมและหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เมียนมาร์ และ ได้ร่วมลงนามMOUเพื่อบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ การให้ความร่วมมือด้านวิชาการ จึงเป็นที่มาของการแถลงข่าว การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต นานาชาติขึ้น

อีกประการหนึ่งขณะนี้มีนักศึกษาจากเมียนมาร์ จำนวน 10 คน กัมพูชา 10 คน และนักศึกษาไทย 8 คนที่เรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ และได้พิจารณาว่านักศึกษาจากเมียนมาร์ ต้องเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าใช้จ่ายสูง จึงได้ตกลงกันว่าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

เพื่อเป็นการเปิดทางให้ข้าราชการของพม่า,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย,บริษัทของคนไทยที่ไปประกอบอาชีพที่เมียนมาร์ และประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีมาเรียนได้ฟรี นอกจากนี้เพื่อให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการแสดงศักยภาพของ มช.ในด้านการเรียนการสอน ในมุมมองของชาวค่างประเทศของคณาจารย์ และกลุ่มประเทศอาเซียน และตอบสนองนโยบายที่ให้มช. เป็นมหาวิทยาลัยอินเตอร์หรือเวิร์ดคลาส

ทั้งนี้เนื่องจากการไปเปิดสอนที่เมียนมาร์ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพฯจำกัด(มหาชน) เพื่อไปบริหารจัดการ และเป็นทุนการศึกษา จำนวน 3,000,000 ล้านบาท ขณะนี้คณะเศรษฐ ศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 40 คน ต่อปีการศึกษา ซึ่งจะเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คนที่เรียนฟรี จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 135,000 บาท  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.ถึงวันที่ 20 พ.ย.2557เป็นวันสุดท้าย โดยได้ฤกษ์เปิดเรียนวันที่10 ธ.ค. 2557เป็นวันแรก ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ชี้แจงว่า การเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตนานาชาติ ที่ ม.ย่างกุ้งนั้น เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ของ มช.ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับกับนานาชาติ โดยเฉพาะ ม.ย่างกุ้งเป็นการแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่ สร้างบุคลากรเป็นผู้นำด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระบบสถานศึกษา หน่วยราชการ และธุรกิจเอกชน

สหภาพเมียนมาร์ได้เปิดประเทศ ยังมีความต้องการช่วยเหลือด้านต่างๆอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และความรู้ของบุคลากร และเป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างประเทศด้วย หลังเสร็จการแถลงข่าว นายบุญยฤทธิ์ เตชะพูลผล โคว้ยู่ฮะและคณะ ได้มอบรถยนต์จำนวน 1 คัน ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ มช.ไว้ใช้ในภารกิจของคณะ

นางธัญชนก ไทรรัตนตัญญู ผู้บริหารของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด(มหาชน) มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท ให้กับรศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี และ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบท่ามกลางความชื่นชมยินดีกับผู้เข้าร่วมแถลงข่าวได้เป็นสักขีพยาน และการแถลงข่าวได้ยุติลงเมื่อเวลา 10.00 น.