หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.จัดงานคล้ายวันสถาปนา

Author by 16/01/16No Comments »

thainews180 รายงานข่าวจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) กำหนดจัดงานคล้ายวันสถาปนา มหาวิยาลัยขึ้น วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประกาศเกียรติคุณให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัยตลอดจน จัดนิทรรศการด้านการเรียนการสอน ทั้ง 5 เขตพื้นที่มี จ.เชียงราย,ลำปาง น่าน,ตากและพิษณุโลก

สำหรับกำหนดการจัดงานมีดังนี้ เวลา 06.00-07.00 น. มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลครูบาเจ้าศรีวิขัย(ลานพ่อปู่) เวลา 07.30-08.00 น. ลงทะเบียน ณ ศาลาราชมงคล, เวลา08.00-10.00 น. พิธีสืบชะตา ณ ศาลาราชมงคล ไหว้พระรับศีล,พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม,พระสงฆ์อนุโมทนา,เวลา 10.00-10.20 น. พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ(ลานบัว) เวลา 10.20-11.20 น. พิธีมอบรางวัลเพชรราชมงคล และราชมงคลสรรเสริญ เวลา 11.20-11.25 น. พิธีมอบทุนการศึกษา

เวลา 11.25-11.55 น. พิธีเปิดงานครบรอบ 11 ปี คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ชมนิทรรศการ ผลงาน ของนักศึกษารูปแบบจัดการศึกษา แบบบูรณาการเรียนการสอน กับการทำงานWilและสะเต็มศึกษา STEM พร้อมมีโชว์ แชร์ ชิม เสวนา ของกิ๋นบ้านเฮาเรื่องเล่า ภูมิผญ๋าล้านนาในมุมมองผู้ประกอบการ และการแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง เวลา 11.50 -13.00 น. รับประทานอาหารแบบ กาดหมั้วคัวฮอม เวลา13.00-15.00 น. เสวนาวิชาการ Wilกับ STEM สำคัญอย่างไรต่ออุดมศึกษาและอาชีวศึกษาไทย ในประชาคม อาเซียน.