หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.ล้านนาจัดงานหลอมจิตร่วมใจ

Author by 2/07/14No Comments »

2         เมื่อวันที่ 2 ..2557 เวลา 10.00 . ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลาง .เชียงใหม่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ .เชียงใหม่ จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์แก่สื่อมวลชน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมแถลงข่าวด้วย  จำนวนนี้ มทร.ล้านนา โดยนายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า วันที่ 4 ..2557 มทร. ล้านนา กำหนดจัดงานราชมงคลล้านนา หลอมจิต ร่วมใจ ห่วงใย ดูแลและแค(Care)กัน”   

โดยดึงแนวคิด หล่อเทียน รวมใจ สมานฉันท์ สร้างความคืนแก่ทุกภาคส่วน ณ มณฑลพิธีโรงอาหาร มทร.ล้านนา ภายใต้แนวคิดหลอมจิตรวมใจคนในชาติ จากนโยบายของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้คนในชาติเกิดความสมานฉันท์ และคืนความสุขให้กับประชาชน โดย มทร.ล้านนาใช้โอกาสในวันเข้าพรรษา

วันที่12 ก.ค.2557 ที่กำลังจะมาถึงร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังวัดต่างๆ ในภาคเหนือ เพื่อเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬห บูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557

ดังนั้น มทร.ล้านนาจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับบุคลากร และนักศึกษาภายใต้โครงการ “RMUTL Care ห่วงใย ดูแลและ Careกัน”โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกส่วนในมหาวิทยาลัย

โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานพิธี ซึ่งช่วงเช้าเป็นพิธีหล่อเทียนพรรษา และมอบเทียนพรรษาให้แก่ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่และวัดใน จ.เชียงราย,และ     เชียงใหม่

ประกอบด้วยวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่,วัดเจ็ดยอด(พระอารามหลวง)จ.เชียงใหม่,วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่,วัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่,วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  จ.เชียงใหม่,วัดหนองทราย ทอง จ.เชียงราย,จากนั้นเป็นกิจกรรม RMUTL Careและประธานพิธี มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวด ภาพถ่ายหัวข้อ”ราชมงคลล้านนา บ้านหลังที่สองที่เรารัก(ษ์)”

ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ การแสดงผลงานนิทรรศการ”สื่อประชาสัมพันธ์ ราชมงคลล้านนา”เป็นการนำเสนอสื่อในการ ปชส. รูปแบบต่างๆ การแสดงผลงาน RL ห่วยใย ดูแลและCareกัน,การนิทรรศการภาพถ่ายราชมงคลล้านนา บ้านหลังที่สองที่เรารัก(ษ์),บริการตรวจสุขภาพ, และนิทรรศการโครงการราชมงคลล้านนาอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ,นิทรรศการตามโครงการ Co-oP,นิทรรศการพัฒนาศักยภาพ มทร.ล้านนา ในสถานประกอบการและอื่นๆ อีกมากมาย.