หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.ล้านนาจัดฝึกอบรม สร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

Author by 7/08/12No Comments »

นายไตรรัตน์ ปัตพงษ์  หน.ศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางการออกแบบ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่แจ้งว่า คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ แจ้งว่า คณะศิลปกรรมฯจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับ บุคลากรภายในและภายนอกฟรีแก่ผู้สนใจหลายประเภทคือ การสร้างสื่อ e-bookแบบออนไลน์ จัดอบรมเมื่อวันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค.2555 เป็นการสร้างเอกสารการสอน บทความวิชาการให้เป็นรูปแบบ e-bookโดยแสดงผลในจอคอมพิวเตอร์,แท๊บเล็ต,สมาร์ทโฟน

นอกจากนี้มีการอบรมออกแบบสื่อผสมแบบอินเตอร์แอคทีฟ Fhashจัดอบรม 2 วันคือวันที่  7-8 ส.ค.2555 คุณสมบัติผู้สมัคร เปิดรับคณาจารย์ และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ที่มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับดี มีทักษะทางการใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคขั้นพื้นฐาน, การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการซอฟแวร์ ทางด้านมัลติมีเดียภายใต้ยุทธศาสตร์มัลติมีเดีย ให้กับบุคลากรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดอบรม วันที่ 9-10 ส.ค.2555 คุณสมบัติผู้สมัคร ฝึกอบรมให้เฉพาะบุคลากร คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาเท่านั้น

การอบรมระบบเนื้อหาบนเว็บไซต์ วันที่ 14-15 ส.ค.2555 คุณสมบัติผู้สมัคร เปิดรับคณาจารย์ และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ต้องมีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับดี แต่ละหลักสูตรรับจำนวนจำกัดเพียงโครงการละ 30 คนเท่านั้น เป็นการอบรมให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่โทร.080-9218874 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.