หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.ล้านนาจัดอบรมอาชีพ ทำน้ำสมุนไพรให้ประชาชนบ้านป่าจี้

Author by 3/07/14No Comments »

thainews180        เมื่อเร็วๆนี้ งานบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาล .เวียงพร้าว .พร้าว .เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยมีนายกิตติพัฒน์ สุนทรพันธ์ นายกเทศมนตรีเวียงพร้าว เป็นประธานเปิดการอบรม และนายชูเกียรติ ศิริวงศ์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ และศิลปะศาสตร์เป็นวิทยากร

            การฝึกอบรมครั้งนี้ วิทยากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตน้ำสมุนไพร และสรรพคุณของสมุนไพร จำนวน 6 ชนิดคือ น้ำกระเพาะ,น้ำว่านกาบหอยมะนาว,น้ำดอกคำฝอยเห็ดหอม,น้ำอัญชันมะนาว,น้ำขิงฟิ่วชั่นและน้ำมะตูมห้าดาว โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ ต.เวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สำหรับนายชูเกียรติ ศิริวงศ์ นับว่าเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำสมุนไพร เคยนำนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเครื่องประเภท Mocktail ในงาน Botanic Festival 2014 หรืองานคุยโม้โอ้อวด พฤกษ์พรรณ หรรษา เมื่อเร็วๆนี้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพนั้น เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านป่าจี้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบมีส่วนร่วมต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพเชียงใหม่  กับเทศบาล ต.เวียงพร้าว ในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ และงานวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัย ไปปรับใช้กับชุมชน เป็นเวลา 3 ปีคือ ปี 2556 ถึงปี 2558.