หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.ล้านนาชนะเลิศประกวด สุดยอดภาพถ่ายระดับประเทศ

Author by 8/07/15No Comments »

2         ตามที่นส.กนกวรรณ  คูมา และ นส.กรกนก ใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี(เทียบโอน) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย พร้อมบทบรรยายเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   ระดับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิ..2558 เข้ารับโล่และเกียรติบัตร จากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ .เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

สำหรับระดับประเทศ ได้เข้าร่วมการประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด”ตามโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยเข้าโล่และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท จากพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ส.)กรุงเทพ

การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของจ.เชียงใหม่ To Be Number Oneประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2558 เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ อาทิการเข้าร่วมประกวดการร้องเพลง ถ่ายภาพพร้อมคำบรรยาย ซึ่ง มทร.ล้านนาได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จนได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ,ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา,นส.อุษามาศ รัตนวงศ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลป ศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วย.