หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มร.ชม.จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น

Author by 9/07/14No Comments »

thainews180            นายสิทธิชัย  ใจสม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .ราชภัฏเชียงใหม่ แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 วันแถลงข่าวประจำสัปดาห์    .เชียงใหม่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งการจัดนิทรรศการ กำหนดวันที่ 18 ..2557 เวลา 08.00-16.00 . .ราชภัฏเชียงใหม่ และ วันที่ 19-20 ..2557 เวลา11.00-18.00 . ศูนย์การค้าเมญ่าไฟล์สไตล์ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ชั้น 1 อีเว้นท์ฮอลล์แอนด์โปรโมชั่นฮอลล์

           การจัดงานวันที่ 18 ก.ค.2557 เวลา 08.00 น.ลงทะเบียนแข่งขัน,เวลา 08.30 น.พิธีเปิดแข่งขันวิชาการ นิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่17,เวลา 09.00 น.แข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรคาตาดานะ,แข่งขันความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น,แข่งขันเขียนตัวอักษรคันจิเป็นตัวอักษรฮิรางานะ,แข่งขันเปิดพจนานุกรมตัวอักษรคันจิ,แข่งขันตอบปัญหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น,ช่วงบ่ายแข่งขันทักษะการแปล,ฟัง,เขียน,อ่าน,เขียนพู่กัน เวลา15.30 น.ประกาศผลแข่งขัน

วันที่ 19-20 ก.ค.2557 ณ ศูนย์การค้าเมญ่าฯ เวลา 11.00 น.ลงทะเบียน เวลา 11.40 น.พิธีเปิดงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 17,ประกาศผลแข่งขันทักษะวิชาการของวันที่ 18 ก.ค.2557,แข่งขันพูดสุนทรพจน์,แสดงการเต้นบนเวที,แข่งขันทำข้าวกล่องญี่ปุ่น,แข่งขันพับกระดาษ,สาธิตสวมชุดยูกาตะ,แข่งขันสวมชุดยูกาตะ,สาธิตวิธีการชงชา,สาธิตวิธีการเขียนพู่กัน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการ ตามที่ระบุไว้ในตารางแข่งขันแต่ละประเภท ผู้สนใจสมัครได้ที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 20 ก.ค.2557 งานนี้เปิดให้ชมฟรีด้วย.