หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มร.ชม.ประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์สำนักหอสมุด

Author by 15/01/16No Comments »

thainews180      ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักหอสมุดฯ จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้นำเสนอผลงานทางความคิด ซึ่งได้นำไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รู้จักสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านตราสัญลักษณ์ใหม่

ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา มูลค่า 7,000 บาทโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A4และติดตามผลงานลงบนกระดาษแข็งสีดำ ขนาด 16คูณ 16 นิ้วโดยเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว

ให้เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ แนวคิดในการออกแบบ โดยแนบไฟล์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi โดยเขียนลงในแผ่น CD ในรูปแบบนามสกุล JPGCDR  PNG PSDหรืออื่นๆ ที่เปิดได้บนระบบปฏิบัติการWindow  การออกแบบตราสัญลักษณ์ไม่ลอกเลียนแบบมาจากหน่วยงานอื่น,งานออกแบบต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน,ผู้เข้าประกวด 1 คน ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้น,ผู้เข้าประกวดสามารถใช้คำดังต่อไปนี้ CMRU Library ,CMRULIB หรือคำอื่นๆที่สื่อถึงสำนักหอสมุด ม.ราชภัฏราชภัฏเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ได้

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www. lib.cmru.ac.thคลิกที่แบบฟอร์ม และทำการดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ม.ค.2559 เวลาราชการ ณ สำนักผู้อำนวยการชั้น 8 สำนักหอสมุด ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ตัดสินประกวดและประกาศผลในงาน Book Fair 2016 และทางเว็บไซต์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักหอสมุด ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-885900และ 053-885902.