หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มร.ชม.อบรมปฏิบัติการ สร้างโจทย์วิจัยชุมชน

Author by 16/03/16No Comments »

thainews180             ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(มร.ชม.) เผยว่า สถาบันฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ชุมชนเพื่อสร้างโจทย์ การวิจัยร่วมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2559 ณ แอ็ท นานา ชิค วิว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำหรับพิธีเปิดงานมีขึ้นวันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

รูปแบบการอบรมมีการบรรยายหัวข้อ “เครื่องมือในการจัดเวที สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ และหัวข้อ “เครื่องมือการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่”โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น และช่วงเย็นเป็นกิจกรรมสรุปแนวทาง  การวิเคราะห์ชุมชน และการใช้เครื่องมือ นอกจากนั้น วันที่ 7 เมษายน 2559 มีกิจกรรมลงพื้นที่และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิจัยร่วมกับชุมชน ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  และการบรรยายเรื่อง “การกำหนดและเลือกประเด็นวิจัยสำหรับพัฒนาโครงร่างวิจัยเสนอแหล่งทุน”

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-885957 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับบุคคลภายนอกค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http:www.research.cmru.ac.th