หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มร.ชม.เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

Author by 1/03/16No Comments »

thainews180           นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เผยว่า มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 โดยเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนจำนวน 8 อัตรา

สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dhrm.cmru.ac.thหรือขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคลชั้น 10อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มี.ค.59และสั่งจ่ายธนาณัติในนาม นส.กมลรัตน์ แสนใจงาม ปณ.ช้างเผือก 50300 หรือสมัครด้วยตนเองสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ กองบริหารงานบุคคลชั้น 10 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มี.ค.59 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 053-885533 ,053-885536ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.