หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนร.รับตรงเรียนแพทย์-สถาปัตย์

Author by 26/08/15No Comments »

ทศพร พิชัยยา        ผศ.ทศพร พิชัยยา  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน และประมวลผล   มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559(ช่วงที่1)เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่6 ทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีการศึกษา 2559 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชุมชน มช.เปิดรับสมัครช่วงที่ 1 จำนวน 2 โครงการคือ รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ รับจำนวน 60 คน และโครงการที่ 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 50คน ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ ตามที่ระบุไว้และมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ www.reg.cmu.ac.thตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-943071 ต่อ 131-134 เวลาทำการ และที่ www.facebook.com/ugradadmissions. cmu