หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มอบของที่ระลึก…

Author by 1/09/12No Comments »

        มอบของที่ระลึก…..ผศ.อดิศร คันธรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.แม่โจ้ มอบของที่ระลึกให้ ศ.ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในโอกาสที่เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสุขในงานและชีวิต”ให้กับคณา จารย์ พนักงานและลูกจ้าง เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม ม.แม่โจ้.