หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์

Author by 7/01/16No Comments »

thainews180นายดิสธร  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่ ฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2558 จำนวน 64 ทุน ประจำปี 2558 ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

นักเรียนที่เข้ารับทุนพระราชทาน การศึกษาสงเคราะห์คือ บิดามารดาเสียชีวิต เนื่องจากประสบสาธารณภัย และได้รับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 63 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการโอนทุนพระราชทาน การศึกษาสงเคราะห์เข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุกคน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทุนที่มีเกียรติอย่างสูงสุด ขอให้นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับทุนจงภาคภูมิใจ ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร อยู่ในกรอบระเบียบวินัย และให้สำเร็จการศึกษาอย่าง       สมเกียรติ.