หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มีแผนขยายสพล.ชม.ไปดอยหล่อ

Author by 16/02/16No Comments »

thainews180  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่เริ่มคับแคบ “รองหมู” ส่องกล้องมองพื้นที่ ในเขตอำเภอดอยหล่อ 862 ไร่ ขยับขยายเพื่อรองรับความเจริญในอนาคต

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจาก นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ามาศึกษามาก ทำให้ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเริ่มคับแคบ และ ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังมีแผนงาน ที่จะ     เพิ่ม คณะเทคโนโลยีทางการกีฬา และ คณะ พลศึกษา  และยังจะเพี่มวิชาอีกหลายสาขา

ดังนั้น เพื่อให้สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ ทางวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้หารือกับ กรมธนารักษ์ เพื่อขอใช้พื้นที่ในเขตอำเภอดอยหล่อ ที่มีอยู่ จำนวน 862 ไร่ เพื่อ      ขยายสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ออกไปอยู่ที่อำเภอดอยหล่อ ซึ่งขณะนี้     กำลังอยู่ในขั้นตอนขอใช้พื้นที่จากกรม  ธนารักษ์

ในส่วนขององค์กรในพื้นที่  ทั้ง   ชุมชน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบล และ นายอำเภอ ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ไปสร้างในพื้นที่ดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ดี ในพื้นที่ดังกล่าว ยังมีปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำ ค่อนข้างจะแห้งแล้ง แต่ทางชุมชน ก็ยืนยัน พร้อมที่จะผันน้ำ จากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ บริเวณใกล้เคียงมาไว้ในบ่อ ที่ชุมชนขุดไว้ในพื้นที่ 3 บ่อใหญ่ รวมทั้งการบริหารจัดการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้บางจุด.