หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มูลนิธิกล้วยไม้ไทยศิษย์เก่าแม่โจ้ทูลเกล้าถวายเงินพระเทพฯ

Author by 3/09/12No Comments »

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย, ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รศ.ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร กรรมการและเลขานุการมูล นิธิกล้วยไม้ไทยได้ทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 200,000 บาท และภาพวาดกล้วยไม้”แคทรียาควีนสิริกิติ์”  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นอกจากนี้นายชัชวาล เกตุแก้ว,นายมนัส ก้อนแก้ว และนายอเนก บำรุงกิจ ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50  ได้ทูลเกล้าฯ ถวายกล้วยไม้เพชรหึง กล้วยไม้ไทยสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงาน “สมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ.